Warto wiedzieć. Najprawdopodobniej najstarszy kościół w Krakowie. Zbudowany w miejscu, w którym kazania głosił św. Wojciech.