Czy ja przespałam jedną porę roku?

Chodźcie, u mnie śniegu nie będzie.