Po podróży dookoła, krajów stu
Zawsze wrócę tu

Chłopcy z Placu Broni, Pocztówka z Krakowa