Tropem Smoka po Krakowie i okolicach

wyrzuć przewodnik, podążaj za smokiem

Menu Close

Dajwór raz jeszcze

W tym miejscu znów jest parking. Pan Parkingowy dogląda terenu z zakotwiczonej przy wjeździe przyczepy campingowej. Klimat prowizorki.

Dajworze, Dajworze przydałoby się, żeby ktoś nad tobą zapanował.