Zastane. Nieustawione. Takie rzeczy tylko na Salwatorze.