Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą,
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem.

Antoni Słonimski, Elegia miasteczek żydowskich