Gdy zapytałem, dokąd w noc idzie kompania cała,
odpowiedzieli: „Jeden krok; na Bracką, do Turnaua”.

Andrzej Sikorowski, Żal za Piotrem S.